Metropolin sykkivä sydän — Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu

Metropolin sykkivä sydän – Helsingin kaupungin järjestämä avoin, 2-vaiheinen kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu Keskustakirjaston suunnittelusta on ratkennut. Tuomaristo valitsi yksimielisesti voittajaksi Arkkitehtitoimisto ALA:n ehdotuksen “Käännös”. Lue lisää kilpailun tuloksesta.

Kilpailuehdotusten hakeminen, ks ohje.

Helsingin kaupunki järjesti avoimen, 2-vaiheisen kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun keskustakirjaston suunnittelusta. Kilpailussa heattiin uuden ajan kirjastoa. Tavoitteena on elävä ja toiminnallisesti monipuolinen ihmisten kohtaamispaikka ja energiatehokas merkkirakennus. Keskustakirjasto sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja symbolisesti erittäin merkittävälle paikalle Helsingin ydinkeskustaan, Töölönlahden alueelle kortteliin numero 2014 (Bing-karttapalvelupohjakarttaote, kaupunkirakennekuva). Se liittyy

EduskuntatalonMusiikkitalonFinlandia-talonSanomatalon ja Nykytaiteen museo Kiasman muodostamaan julkisten rakennusten kokonaisuuteen. Keskustakirjasto on yhdistelmä sivistystä, kulttuuria ja viihdettä. Se on elävä ja toiminnallisesti monipuolinen ihmisten kohtaamispaikka, sanataiteen talo, jonka keskiössä ovat käyttäjät. Keskustakirjasto tulee olemaan paljon enemmän kuin perinteinen kirjasto. Se on tiloista, teknologiasta, aineistoista, henkilökunnasta, yhteistyökumppaneista ja asiakkaista muodostuva dynaaminen kokonaisuus.

Tähtäimessä korkeatasoinen, ekotehokas ja aikaa kestävä rakennus

Hankkeesta tulee energiatehokas, lähes nollaenergiarakennus. Materiaalivalinnoissa ja rakenneratkaisuissa pyritään materiaalitehokkuuteen. Rakennuksen tilaohjelman laajuus on 10.000 ohm2.  Hankesuunnitelmaluonnoksen perusteella laskettu arvio hankkeen rakennuskustannuksista on 69,9 milj. € (alv 0), kausi 2/2010, tarjoushintaindeksi (THI) = 146,0. Tavoitteena on, että rakennus valmistuu v. 2017, ja siitä tulee Suomen itsenäisyyden 100-vuotismerkkivuoden juhlahanke. Kilpailulla haettiin keskustakirjastorakennukselle suunnitteluratkaisua, joka:

  • vastaa kaupunkikuvallisesti ainutlaatuisen sijaintipaikkansa asettamiin haasteisiin ja soveltuu Töölönlahden kaupunkirakenteeseen ja korttelikokonaisuuteen
  • on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja aikaa kestävä
  • muodostaa koko yhteiskuntaa puhuttelevan, rakennuksen toimintakonseptia mielenkiintoisella tavalla ilmentävän symbolisen merkkirakennuksen
  • tarjoaa toiminnallisesti korkeatasoiset sekä teknisesti ja tilallisesti muuntojoustavat puitteet ajan hermolla elävälle ja muuntuvalle kirjastotoiminnalle
  • on ekotehokas
  • on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen

Kilpailu on osa World Design Capital Helsinki 2012 –ohjelmaa.

Linkki SIMAP-ilmoitukseen

Kirjaudu sisään

Salasana hukassa?